Dự án
VP TT Hạt nhân Đà Lạt
CTY KIEN THIET VIET - Ten Lua
Bệnh viện Đăk Sông, Đăk Nông
Rerort Phan Thiet
Sở chỉ huy quân sự Cần Thơ
Trường học Q8 (Gia Thy)
TT Kiểm kiệm Cần Thơ
Viện Tim Tp. HCM
Trụ sở Khải Hoàn Group
CC 225 BCD, Tp. HCM
Kho bạc Ninh Thuận
KS Anh Trường, Q7, Tp. HCM
Đối tác